BLOG

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης «ΕΣΠΑ 2014-2020»

 
Τί είναι η Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ; 
 
Η πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ διαρκεί έξι (6) συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους ο φοιτητής εντάσσεται πλήρως στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης με πολλαπλά αμοιβαία οφέλη. Οι εμπειρίες που αποκτούν οι φοιτητές μέσα από την πρακτική άσκηση, αποτελούν πολύτιμο «σύμβουλο» για το επαγγελματικό τους μέλλον και διευκολύνουν την επωφελέστερη ένταξή τους μετά την αποφοίτηση στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. Από την άλλη, ο θεσμός της πρακτικής άσκησης, δίνει την ευκαιρία στους φορείς να απασχολήσουν, με συμβολική αποζημίωση, άρτια και πρόσφατα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και παράλληλα να αποκτήσουν το πολύ σημαντικό προνόμιο των ασφαλών επιλογών για τη μελλοντική τους στελέχωση.
 
 
Ο φοιτητής θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το τμήμα του για την εκπόνηση της Πρακτικής του Άσκησης. Δηλαδή, να έχει περάσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων (διαφοροποιείται ανάλογα το τμήμα) και να βρίσκεται στο εξάμηνο σπουδών που ορίζει η σχολή του (π.χ. 8ο εξάμηνο). Αφού ισχύουν τα παραπάνω, ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και να του χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση από το τμήμα του, ότι δηλαδή δικαιούται να κάνει ΠΑ.
 
Εφόσον υπάρχει διαθέσιμος αριθμός θέσεων πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ, για την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ του οικείου Ιδρύματος σας.
 
 
Το πρόγραμμα επιδοτεί κυρίως την Πρακτική Άσκηση που γίνεται σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα και φορείς που είναι Ν.Π.Ι.Δ. και δευτερευόντως την Πρακτικής Άσκησης που γίνεται στο δημόσιο τομέα και φορείς που είναι Ν.Π.Δ.Δ. Επίσης, το πρόγραμμα επιδοτεί την Πρακτικής Άσκησης και σε φορείς του εξωτερικού.
 
 
Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο έργο ΕΣΠΑ θα αποζημιωθούν, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:
  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (φοιτητές άνω των 25 ετών) με το ποσό των 523,50 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 243,50 € από τον εργοδότη)
  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (φοιτητές κάτω των 25 ετών) με το ποσό των 456,50 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,50 € από τον εργοδότη)
  • Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και των ΟΤΑ με το ποσό των 276,08 € μηνιαίως (100,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,08 € από το φορέα απασχόλησης)
  • Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως από το έργο ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος σας, καθώς τα ποσά μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα την προγραμματική περίοδο.

 
Η ασφάλιση των φοιτητών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε5/1303/3-86. Τα ένσημα της Πρακτικής Άσκησης είναι μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κι όχι ασθενείας. Για την Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές (ένσημα) καταβάλλονται από το Ίδρυμα στο ΕΦΚΑ κι όχι από τον εκάστοτε φορέα απασχόλησης. Ο φορέας απασχόλησης απαλάσσεται από γραφειοκρατικές διαδικασίες και δεν χρειάζεται να απευθυνθεί στο ΕΦΚΑ. Ο φοιτητής, λοιπόν, θα πρέπει (αν δεν έχει ήδη) να εκδόσει Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ (Α.Μ.Α.) και να τον γνωστοποιήσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και της ασφάλισης τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.
 
Εργοδότης σας είναι το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα κι όχι ο φορέας, στον οποίο πραγματοποιείτε την Πρακτική σας Άσκηση. Ο φορέας απασχόλησης αναλαμβάνει κυρίως τη συνέχιση της εκπαίδευσής σας. Αμείβεστε και ασφαλίζεστε, κατά κινδύνου ατυχήματος, από το Ίδρυμα. Όταν επισκεφθείτε το ΕΦΚΑ για να εκδώσετε τον Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ, θα σας δοθεί μία φόρμα, στην οποία θα σας ζητηθεί να αναγράψετε τα στοιχεία του εργοδότη, εκεί λοιπόν θα συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία που θα σας δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
 
Η επιλογή των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση μέσω του ΕΣΠΑ είναι ευθύνη της τριμελής επιτροπής του τμήματος που έχει οριστεί. Τα κριτήρια επιλογής, όπως έχουν ανακοινωθεί από τα τμήματα είναι:
 
α) συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή,
β) ακαδημαϊκά κριτήρια (π.χ. η επίδοση στα μαθήματα),
γ) οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
 
Τα ένσημα της Πρακτικής Άσκησης καλύπτουν μόνο τον κίνδυνο ατυχήματος και υπολογίζονται ποσοστιαία 1% στην 12η ασφαλιστική κλάση του ΕΦΚΑ. Επομένως, δεν δικαιούνται με αυτά οι ασκούμενοι να βγάλουν βιβλιάριο ασθενείας, ή να επιδοτηθούν με επίδομα ανεργίας. Χρησιμεύουν απλά για απόδειξη προϋπηρεσίας.
 
Για κάθε φοιτητή ορίζεται από το τμήμα του (με σύνταξη πρακτικού) ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του επιβλέποντα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Ο φοιτητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον επόπτη εκπαιδευτικό και να τον ενημερώσει σχετικά με την Πρακτική του Άσκηση (το αντικείμενο απασχόλησης, τα στοιχεία επικοινωνίας του επόπτη φορέα απασχόλησης και του ιδίου φοιτητή). Ο φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στον επόπτη εκπαιδευτικό για οποιαδήποτε απορίες έχει σχετικά με το αντικείμενο της Πρακτικής του Άσκησης και να ζητάει τη βοήθεια του για τυχόν προβλήματα στην εργασία του. Ακόμη μπορεί να ζητήσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης ή της Τεχνικής Έκθεσης ΠΑ, τα οποία θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης.
 
Οι ασκούμενοι απασχολούνται καθημερινά οκτώ ώρες (πενθήμερο). Οι ασκούμενοι δικαιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα να κάνουν χρήση αδείας για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά είτε για λόγους ασθενείας είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους. Εάν χρειαστεί να απουσιάσουν κάποιες ημέρες επί πλέον εναπόκειται στον φορέα να αποφασίσει, αν θα τους επιτρέψει να απουσιάσουν και να αναπληρώσουν τις ημέρες αυτές στο τέλος της ΠΑ, χωρίς να μεταβληθεί το ποσό της πληρωμής τους.
 
Κάθε φοιτητής δικαιούται να απασχοληθεί σε θέση Πρακτικής Άσκησης μόνο μια φορά.
 
Πώς θα βρω φορέα απασχόλησης; Μπορώ να προτείνω φορέα απασχόλησης της επιλογής μου;
 
Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία εύρεσης μιας ευκαιρίας στην αγορά εργασίας εμπνευστήκαμε την κατασκευή της πρωτοποριακής πλατφόρμας αναζήτησης πρακτικής άσκησης Praktikh.gr, ώστε να καλυφθεί το κενό μεταξύ εργοδότη - τελειόφοιτου και απόφοιτου για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.