Συγγνώμη, αυτή η Αγγελία έληξε.

Πρακτική άσκηση στη Cyta

Περιγραφή Θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης:

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει: Τελειόφοιτο ΤΕΙ των Τμημάτων Πληροφορικής για την εξάμηνη πρακτική του άσκηση.


Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν: Ο/η πρακτικά ασκούμενος/η θα εκπαιδευτεί:

Στην υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης πελατών
Στην υλοποίηση Sharepoint forms και ροών εξυπηρέτησης πελατών
Στην υλοποίηση Infopath forms
Στην υλοποίηση διασύνδεσης με άλλα συστήματα με Web Services
Η εκπαίδευση και υποστήριξη θα γίνει vbscript, .Net, MSSQL και web services

Τόπος Εργασίας
Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας 128
Απαραίτητα Προσόντα: Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):
Οι υποψήφιοι/ες να είναι φοιτητές Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής

Επιθυμητές γνώσεις

C# .NET
Infopath forms
Sharepoint forms
Sql server
Javascript
Web services
Ατομικές Ικανότητες

Προφορική Επικοινωνία
Γραπτή Επικοινωνία
Ομαδικότητα
Αντίληψη/Κατανόηση
Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο fax: 2155008801 με την ένδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ_ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ_2018

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλέφωνο 2155008995.
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 1 άτομο
Τελειόφοιτοι/Πτυχιούχοι: ΤΕΙ
Επωνυμία Εταιρείας: CYTA
Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω e-mail/website: fax: 2155008801
Πως να κάνεις αίτηση για αυτή τη θέση: Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Αποστολή βιογραφικού".Αξιολόγηση 0 ψήφοι
List your vacancy and find international interns
Είσαι Εργοδότης;
Κλικ εδώ