Τεχνικός Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός

Περιγραφή Θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης:

Ο ασκούμενος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει νέες καθώς και παλιότερες τεχνολογίες στο πεδίο των ηλεκτονικών Ισχύος. Θα έχει την δυνατότητα να εκπαιδευτεί στις διαδικασίες της εταιρίας, υποβολές προσφορών,τεχνική υποστήριξη των προϊόντων των οποίων εκπροσωπούμε, επισκευές μονάδων, καθώς και after sales support.


Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν: Στις διαδικασίες της εταιρίας, υποβολές προσφορών,τεχνική υποστήριξη των προϊόντων των οποίων εκπροσωπούμε, επισκευές μονάδων, καθώς και after sales support.
Απαραίτητα Προσόντα: • Γνώσεις Η/Υ και αγγλικών απαραίτητες.

Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες: • Ευχέρεια στην επικοινωνία, οργάνωση και ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
• Διαθεσιμότητα, όρεξη για εργασία, υπευθυνότητα.
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 1 άτομο
Τελειόφοιτοι/Πτυχιούχοι: Πανεπιστημίου/ΤΕΙ
Υποβολή Αίτησεων Μέχρι: 30/09
Επωνυμία Εταιρείας: PowerSales
Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω e-mail/website: [email protected]
Πως να κάνεις αίτηση για αυτή τη θέση: Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Αποστολή βιογραφικού".Αξιολόγηση 0 ψήφοι
List your vacancy and find international interns
Είσαι Εργοδότης;
Κλικ εδώ