Συγγνώμη, αυτή η Αγγελία έληξε.

Διαχείρηση ευρωπαικών προγραμμάτων για την νεολαία

Περιγραφή Θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης:

Η Euphoria είναι μια οργάνωση νεολαίας που απευθύνεται σε νέους από αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, ντόπιους και μετανάστες. Αποτελείται από νέους που εργάζονται με νέους (youthworkers) χρησιμοποιώντας μεθόδους μη-τυπικής μάθησης. Ο κύριος στόχος της οργάνωσης είναι να βοηθήσει τους νέους να αναπτυχθούν μέσα από μη τυπική εκπαίδευση και εναλλακτικές μεθόδους προσωπικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Η οργάνωση προσφέρει ευκαιρίες στους νέους μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών σχεδίων να αλληλοεπιδράσουν με νέους από άλλες χώρες, να ευαισθητοποιηθούν πάνω στα κοινωνικά θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Στοχεύει στην κινητοποίηση των νέων και στην διαμόρφωσή τους σε ενεργούς πολίτες ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής τους.
Τα άτομα της πρακτικής άσκησης θα απασχοληθούν στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης ευρωπαικών προγραμμάτων για την νεολαία καθώς και στην γραμματεία -διοίκηση του τμήματος Δια Βίου Μάθησης.


Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν: - Διαχείριση site και λογαριασμών social media
- Γραμματειακή υποστήριξη
- Οικονομικές αναφορές
- Μεταφράσεις και επιμέλεια κειμένων
- Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
- Οργάνωση εκδηλώσεων
Απαραίτητα Προσόντα: Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Internet, Outlook, Word, Excel και PowerPoint) και social media. Επιθυμητή η εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+ (ανταλλαγές νέων, προγράμματα κατάρτισης) και προγράμματα εθελοντικής εργασίας.
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 2 άτομα
Τελειόφοιτοι/Πτυχιούχοι: Πανεπιστημίου/ΤΕΙ/ΙΕΚ
Επωνυμία Εταιρείας: EUPHORIA
Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω e-mail/website: [email protected]
Πως να κάνεις αίτηση για αυτή τη θέση: Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Αποστολή βιογραφικού".Αξιολόγηση 0 ψήφοι
List your vacancy and find international interns
Είσαι Εργοδότης;
Κλικ εδώ