Γραμματειακή/Λογιστική Υποστήριξη

Περιγραφή Θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης:

Γραμματειακή υποστήριξη, Τηλεφωνικό Κέντρο, Καταχωρήσεις στο ERP - CRM


Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν: ERP, CRM. Λογιστικά
Τεχνική υποστήριξη σε ιστοσελίδες και e-shop.
Υλοποίηση σε ιστοσελίδες wordpress & Pegasus WebAPP.
Σχεδιασμός και αποστολή ενημερωτικών emails.
Καταχωρήσεις σε σύστημα ticket Support

Απαραίτητα Προσόντα: Γνώσεις Λογιστικής/ Πληροφορικής
Βασικές γνώσεις ERP συστημάτων
Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες: Πανεπιστημίου/ΤΕΙ
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 1 άτομο
Τελειόφοιτοι/Πτυχιούχοι: Πανεπιστημίου/ΤΕΙ/ΙΕΚ
Υποβολή Αίτησεων Μέχρι: 28/02
Επωνυμία Εταιρείας: Dual Logicom
Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω e-mail/website: [email protected]
Πως να κάνεις αίτηση για αυτή τη θέση: Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Αποστολή βιογραφικού".Αξιολόγηση 0 ψήφοι
List your vacancy and find international interns
Είσαι Εργοδότης;
Κλικ εδώ