• Τεχνοχώρος Εργοτάξιον

Τελευταίες Αγγελίες


  • Γενικών καθηκόντων
    Βοηθητικό προσωπικό Ανατολική Αττική (Αττική)

    Άτομο που θα έχει καθήκοντα όπως, βοηθός, ταμείου, υποδοχή, καθαριότητα.