• Δημ. Βασιλειάδης & ΣΙΑ ΕΕ

Τελευταίες Αγγελίες


  • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
    Βοηθητικό προσωπικό Δήμος Αθηναίων (Αθήνα)

    Έλεγχος ορθής λειτουργίας της παραγωγής και ενημέρωση του εργοδηγού. Ακολουθία διαγράμματος ροής παραγωγής των προϊόντων. Συμπλήρωση εντύπων παραγωγής. Έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανών

  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Α' ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
    Διαχείριση ποιότητας (Αττική)

    Εκπαίδευση και παρασκευή πάνω στη ζύγιση των πρώτων υλών της παραγωγής. Συμπλήρωση εντύπων παραγωγής. Αναφορές- reports στον εργοδηγό παραγωγής.