Περιγραφή Εταιρείας

εταιρία Ιατρικών Μηχανημάτων και ιατροτεχνογικου εξοπλισμου