• ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Τελευταίες Αγγελίες


  • Βοηθός Λογιστηρίου
    Οικονομικά Δήμος Αθηναίων (Αθήνα)

    - Έλεγχος και καταχώρηση πληρωμών, εισπράξεων - Συμφωνία με πελάτες - Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελάτων - Εισπράξεις / Πληρωμές