Συγγνώμη, αυτή η Αγγελία έληξε.

Μηχανικός Πωλήσεων - Στέλεχος Μάρκετινγκ & Πωλήσεων

Περιγραφή Θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης:

Περιγραφή Θέσεως: 

1.     Εξειδίκευση και εφαρμογή της βασικής στρατηγικής marketing της επιχείρησης (στοχοθεσία, εξειδίκευση στόχων).
2.     Υλοποίηση των βασικών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και πωλήσεων της επιχείρησης.
3.     Παρακολούθηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων marketing και πωλήσεων σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Βασικές Υπευθυνότητες:

1.     Βαθιά γνώση των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης.
2.     Πλήρης γνώση των ανταγωνιστών, και των ανταγωνιστικών τους προτάσεων σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης.
3.     Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρότυπων παρουσιάσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης σε πελάτες.
4.     Επικοινωνία-πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες.
5.     Αποτύπωση της μεθοδολογίας πωλήσεων που εφαρμόζεται στις συναντήσεις με πελάτες (επαφή, παρουσίαση, χειρισμός αντιρρήσεων, κλείσιμο).
6.     Ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στις πωλήσεις (βασική επιχειρηματολογία, αποτελεσματικότητα της στο κλείσιμο).
7.     Εντοπισμός και αξιολόγηση συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς ώστε να αποτελέσουν δυνητικούς πελάτες (εντοπισμός νέων τμημάτων για ένταξη στο πελατολόγιο).
8.     Δημιουργία, συντήρηση και αύξηση της βάσης δυνητικών πελατών (prospects) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης (ανάπτυξη πελατολογίου).
9.     Ανάπτυξη, συστηματοποίηση και χρονική βελτίωση του κύκλου πωλήσεων της επιχείρησης (π.χ. τετραμηνιαία ανακύκλωση του πελατολογίου).
10.   Επαναληπτική προσέγγιση (follow-up) των υπαρχόντων πελατών (διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης).
11.   Επαναληπτική προσέγγιση (follow-up) των υποψηφίων πελατών (προσπάθεια κλεισίματος).
12.   Ενέργειες ενίσχυσης των σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες (επαφές καλλιέργειας των σχέσεων με τους πελάτες).
13.   Οργάνωση και προετοιμασία του επικοινωνιακού υλικού για την παρουσία των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης.
14.   Συλλογή και οργάνωση του επικοινωνιακού υλικού του ανταγωνισμού για την παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών του.
15.   Παρακολούθηση των συμβολαίων των υπαρχόντων πελατών και τροποποίηση τους, όποτε αυτό ενδείκνυται.
16.   Ενημέρωση του πελατολογίου για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση.
17.   Μεταφορά στην επιχείρηση των παραπόνων, αντιρρήσεων και γενικότερα του προβληματισμού των πελατών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (καταγραφή, αρχειοθέτηση και προώθηση των παραπόνων των πελατών).
18.   Παρακολούθηση της ταμειακής εξέλιξης (προκαταβολή, αποπληρωμή) του κλεισίματος της πώλησης.
19.   Δημιουργία και βελτίωση των συμβολαίων ΕΣΤΕΣ (Ετήσια Σύμβαση ΤΕχνικής Στήριξης) της επιχείρησης.
20.   Προετοιμασία εσωτερικών εκθέσεων σχετικά με την πορεία των πωλήσεων (επαφές με υποψήφιους πελάτες, κλεισίματα, ανανεώσεις συμβολαίων, κλπ.) και την επίτευξη των στόχων (συγγραφή αναφορών).
21.   Εκπαίδευση κατά την διάρκεια της εργασίας (on the job training) νεότερου στελέχους που θα ενταχθεί στο τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων.

Περισσότερα: https://www.tesae.gr/pegasus/cv01/send00.php?d31=2&d80=13&b1=Συνέχεια


Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 1 άτομο
Τελειόφοιτοι/Πτυχιούχοι: Πανεπιστημίου/ΤΕΙ/ΙΕΚ
Υποβολή Αίτησεων Μέχρι: 30/06
Επωνυμία Εταιρείας: ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ
Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω e-mail/website: [email protected]
Πως να κάνεις αίτηση για αυτή τη θέση: Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Αποστολή βιογραφικού".Αξιολόγηση 5.0 1 ψήφοι
List your vacancy and find international interns
Είσαι Εργοδότης;
Κλικ εδώ