Ποιοι Είμαστε

Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης - PRAKTIKH.GR

To Praktikh.gr είναι η πρωτοποριακή πλατφόρμα Αναζήτησης Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές και απόφοιτους.

Μέσω της πρακτικής άσκησης επιτυγχάνεται η πρώτη επαφή των φοιτητών με την αγορά εργασίας, η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο τους, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.

Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία εύρεσης μιας ευκαιρίας στην αγορά εργασίας εμπνευστήκαμε την κατασκευή αυτής της πρωτοποριακής πλατφόρμας ώστε να καλυφθεί το κενό μεταξύ εργοδότητου τελειόφοιτου και απόφοιτου για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Σκοπός του Praktikh.gr είναι να καθιερωθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους τελειόφοιτους - απόφοιτους όσο και για τις εταιρείες στην από κοινού τους προσπάθεια για συνεργασία.