Βοηθός Λογιστή στην ALDECO

Περιγραφή Θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης:

Περιγραφή καθηκόντων:
• Έκδοση παραστατικών πωλήσεων (δελτία αποστολής, τιμολόγια, invoice) μηχανογραφημένα και χειρόγραφα προς εξυπηρέτηση πελατολογίου-παραγγελιών (φορτώσεων)
• Καταχώρηση παραστατικών αγορών και δαπανών
• Καταχωρήσεις εισπράξεων και πληρωμών (όψεως και αξιόγραφα)
• Έλεγχος και συμφωνία καρτελών και υπολοίπων προμηθευτών-πιστωτών
• Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και αρχειοθέτηση
• Πάσης φύσεως λοιπές λογιστικές εργασίες που προκύπτουν από τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας.


Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν: Θα αποκήσει γνώσεις τιμολόγησης,
Θα μάθει να καταχωρεί καθημερίνα γεγονότα στην εμπορική διαχείρηση (εισπράξεις, έξοδα, πωλήσεις).
Θα πραγματοποιεί συμφωνίες πελατών προμηθευτών.
Απαραίτητα Προσόντα: • Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης μέσω μόνιμης θέσης εργασίας
• Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ
Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες: • Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ (Microsoft Office)
• Επιθυμητή γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP, ιδανικά Capital B.O.S)
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Οργανωτικότητα και ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δυναμική, ευχάριστη και δραστήρια προσωπικότητα.
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 1 άτομο
Τελειόφοιτοι/Πτυχιούχοι: Πανεπιστημίου/ΤΕΙ/ΙΕΚ
Επωνυμία Εταιρείας: ALDECO AE
Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω e-mail/website: [email protected]
Πως να κάνεις αίτηση για αυτή τη θέση: Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Αποστολή βιογραφικού".Αξιολόγηση 0 ψήφοι
List your vacancy and find international interns
Είσαι Εργοδότης;
Κλικ εδώ