Φοιτητής/-τρια για το ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Περιγραφή Θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης:

Ζητείται Φοιτητής/-τρια για τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων Εξωτερικού της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (Επικοινωνία με Πελάτες Εξωτερικού και back up τμήματος Πωλήσεων Εξωτερικού).


Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν: Οι φοιτητές/ -τριες θα εκπαιδευθούν στον τρόπο λειτουργίας του τμήματος Πωλήσεων Εξωτερικού, στην επικοινωνία με πελάτες και προώθηση των προϊόντων μας, καθώς και στην ανεύρεση νέων πελατών και επέκταση/ υποστήριξη του υφιστάμενου πελατολογίου.
Επίσης, θα συμμετέχουνι στην παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.
Απαραίτητα Προσόντα: Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας
Επιπλέον γλώσσα θεωρείται προσόν
Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες: Άριστη χρήση Η/Υ
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 1 άτομο
Τελειόφοιτοι/Πτυχιούχοι: Πανεπιστημίου/ΤΕΙ/ΙΕΚ
Επωνυμία Εταιρείας: ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω e-mail/website: [email protected]
Πως να κάνεις αίτηση για αυτή τη θέση: Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Αποστολή βιογραφικού".Αξιολόγηση 0 ψήφοι
List your vacancy and find international interns
Είσαι Εργοδότης;
Κλικ εδώ