• Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης

Τελευταίες Αγγελίες


 • Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Προμηθειών
  Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας / προμηθειών (Αττική)

  • Διαχείριση αγορών και έρευνα για τους κατάλληλους προμηθευτές • Αξιολόγηση των προσφορών και διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές • Παρακολούθηση των συμβάσεων και διασφάλιση της τήρησής τους • Έρευνα για νέους προμηθευτές • Υποστηρικτικές εργασίες τ...

 • Πρακτική Άσκηση Marketing
  Μάρκετινγκ (Αθήνα)

  Κύριες Αρμοδιότητες : • Υποστηρικτικές εργασίες Marketing για την δημιουργία προωθητικών ενεργειών • Επικοινωνία με συνεργάτες για δημιουργία επικοινωνιακού υλικού προς όλα τα κανάλια επικοινωνίας (Facebook,Instagram, LinkedΙn,Twitter) • Παρακολούθησ...

 • Πρακτική Άσκηση Μηχανογράφησης
  Πληροφορική Δήμος Αθηναίων (Αθήνα)

  Η θέση αφορά την διαχείριση των πληροφοριακών υποδομών της εταιρίας και είναι θέση πλήρους απασχόλησης. Ο υποψήφιος θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας, καθώς και στην ανάπτυξη και την υποστήριξη των ήδη υπαρχό...