Τελευταίες Αγγελίες


  • Reception-Front office
    Ανθρώπινο Δυναμικό Δήμος Αθηναίων (Αθήνα)

    Το ξενοδοχείο Moon And Stars Athens στην Αθήνα αναζητεί άτομο για εκπόνηση πρακτικής άσκησης με έναρξη τον Απρίλιο 2024. Απογευματινή βάρδια 3μμ-11μμ.

  • Reception-Front office
    Ανθρώπινο Δυναμικό Δήμος Αθηναίων (Αθήνα)

    Το ξενοδοχείο Moon And Stars Athens στην Αθήνα αναζητεί άτομο για εκπόνηση πρακτικής άσκησης με έναρξη τον Απρίλιο 2024. Απογευματινή βάρδια 3μμ-11μμ.