• ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ

 • http://www.isolution.gr
 • Διεύθυνση:
  ΚΡΕΟΝΤΟΣ 100, ΣΕΠΟΛΙΑ
 • Τοποθεσία:
  Δήμος Αθηναίων, Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή Εταιρείας

Οι υπηρεσίες πριλαμβάνονται στο site.

Τελευταίες Αγγελίες


 • Σχεδιασμός Web βάσης δεδομένων
  Πληροφορική Δήμος Αθηναίων (Αθήνα)

  Σχεδιασμός εξειδικευμένης βάσης δεδομένων για την αξιολόγηση διακινδύνευσης