BLOG

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΙΕΚ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Σπουδαστές των ΙΕΚ για την Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) μιας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης και μπορεί να πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ..

Έναρξη και διάρκεια

Ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης.

Στη συνέχεια και μετά από αίτηση του καταρτιζόμενου, ο Διευθυντής του ΙΕΚ εγκρίνει με έκδοση σχετικής Απόφασης, την έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης η οποία παραδίδεται στον εργοδότη.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) ή τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα κάθε μήνα, ενώ η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των ΙΕΚ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο ΙΕΚ. Επίσης, ο ασκούμενος δύναται να αλλάξει εργοδότη, εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένος σοβαρότατος λόγος.

Αμοιβή και ασφάλιση καταρτιζομένων

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του Δημοσίου, δεν προβλέπεται αμοιβή των πρακτικά ασκούμενων.

Τα ΙΕΚ μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Εποπτεία και αξιολόγηση

Κάθε ασκούμενος τηρεί βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται από το ΙΕΚ. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων.

Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους την επιχείρηση καθώς και το ΙΕΚ από το οποίο εποπτεύονται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απουσιάζουν συνεχόμενα πέραν των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσουν, ο Διευθυντής του ΙΕΚ δύναται να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται από τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης που έχει οριστεί από το ΙΕΚ. Οι Επόπτες Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους Πρακτικής Άσκησης, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση, προκειμένου να ελέγξουν την παρουσία του ασκούμενου, εάν το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι σύμφωνο με τα δηλωθέντα, το περιβάλλον εργασίας, τον ατομικό φάκελο Πρακτικής Άσκησης κ.λπ.