Γιατί να κάνω Πρακτική Άσκηση;

Η απόκτηση εργασιακών εμπειριών κατά τη διάρκεια των σπουδών σας είναι πολύ σημαντική για τη μετέπειτα επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία ευκαιρία για να εργαστείτε, για σύντομο χρονικό διάστημα, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε πραγματικές συνθήκες την επιστημονική σας γνώση, να την εφαρμόσετε και να τη δοκιμάσετε. Σας παρέχει ευκαιρίες για ενίσχυση της επιστημονικής σας κατάρτισης με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα. Σας επιτρέπει να δοκιμάσετε έναν πιθανό μελλοντικό επαγγελματικό χώρο και να διερευνήσετε τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα. Σας φέρνει σε επαφή με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον και σας προετοιμάζει για να μπορείτε να δραστηριοποιήστε εντός του. Σας δίνει τη δυνατότητα να γνωριστείτε και να δικτυωθείτε με φορείς και τα στελέχη τους. Τελικά, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να σας βοηθήσει στην ομαλή εκκίνηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας

Η αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου φορέα για να πραγματοποιήσετε την Πρακτική σας Άσκηση χρειάζεται χρόνο και στρατηγική. Πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει ποιές είναι η ανάγκες σας και οι στόχοι σας. Αναρωτηθείτε τι ζητάτε από την Πρακτική σας Άσκηση; Στη συνέχεια διερευνήστε τις επαγγαλματικές περιοχές και αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν, εντοπίστε φορείς και επιχειρήσεις, βρείτε πληροφορίες για το πως δουλεύουν, το αντικείμενό τους, τη θέση τους στην αγορά, την εσωτερική τους δομή και οργάνωση. Αυτή η φάση θα σας βοηθήσει να καταλήξετε στους στόχους της Πρακτικής σας Άσκησης.